Spa & Massage
Green Spa & Wellness

Green Spa & Wellness

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
450.000 VNĐ 850.000 VNĐ

Chăm sóc da mặt bằng công nghệ hiện đại

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

Điều trị mẫn cảm, dị ứng

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
1.000.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ

Liệu Pháp Nâng Cơ - Trẻ Hóa Gương Mặt

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

Chăm Sóc Da Mặt Trắng Sáng

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
750.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ

Thải độc bạch huyết

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

Chăm sóc da mụn