Slide 1

Slide 1

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
450.000 VNĐ 850.000 VNĐ

Làm sạch sâu - Chăm dưỡng

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

Điều trị mẫn cảm, dị ứng

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
1.000.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ

Nâng cơ - Trẻ hóa

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

Trắng sáng

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
750.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ

Thải độc bạch huyết

Cơ bản
Cơ bản Chuyên sâu
900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

Chăm sóc da mụn