slide3
slide 2
Trao sức khỏe, trao yêu thương
Basic
Basic Intensive
900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

Allergy sensitive treatment

Basic
Basic Intensive
1.000.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ

Firming- Rejuvenation

Basic
Basic Intensive
900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

Skin brightening

Basic
Basic Intensive
750.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ

Lymphatic detoxification

Basic
Basic Intensive
900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

Acne skin treatment

Basic
Basic Intensive
450.000 VNĐ 850.000 VNĐ

Deep cleaning - Caring