slide3
slide 2
Trao sức khỏe, trao yêu thương
180 mins
180 mins
1.300.000 VNĐ

VIP Package

150 minute
150 minute
620.000 VNĐ

Gold Package

150 minute
150 minute
850.000 VNĐ

Platinum Package

150 minute
150 minute
1.100.000 VNĐ

Diamond Package

120 minute
120 minute
1.500.000 VNĐ

Honeymoon Package - Couple Package