slide3
slide 2
Trao sức khỏe, trao yêu thương
60 mins
60 mins 90 mins 120 mins
500.000 VNĐ 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ

Aroma massage therapy

60 minute
60 minute 90 minute
280.000 VNĐ 380.000 VNĐ

Foot massage

60 minute
60 minute 90 minute 120 minute
400.000 VNĐ 500.000 VNĐ 600.000 VNĐ

Hot stones massage

60 minute
60 minute 90 minute 120 minute
350.000 VNĐ 450.000 VNĐ 550.000 VNĐ

Vietnamese traditional massage

60  minute
60 minute 90 minute 120 minute
500.000 VNĐ 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ

Green massage